Detekce Polohy

Z ModelWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Detekce polohy má za cíl reagovat na změnu v "přesně" určeném místě, například zjistit přejíždějící vozidlo těsně před námezníkem, kdy už je nejvyšší čas soupravu ihned zastavit. Nejedná se o detekci přítomnosti vozidel v úseku ve smyslu jak se obvykle chápe pro účely indikace obsazení nebo řízení pomocí PC - k tomu slouží Detekce obsazení.

Detekci polohy můžeme pořídit pomocí skutečných senzorů (viz dále), nebo i pomocí Detekce obsazení s tím, že Řídící software po obsazení úseku (např. vjezdu soupravy do kolejového obvodu) vypočítá s pomocí známé (nastavené, kalibrované) rychlosti soupravy za jak dlouho dosáhne souprava předepsaného místa - a pak "sepne". Softwarový mechanismus je u každého řídícího software jiný - viz příslušné wiki stránky a/nebo manuál.

Optické závory

Optická závora je pár LED - fototranzistor / fotoodpor / PIN dioda, obvykle používá infračervené světlo. Závoru je možné provést tak, že míří přes hlídaný úsek tak, aby překážka v úseku (vozidlo) přerušilo paprsek a způsobilo signál obsazení úseku. Je možné použít několik detektorů a jejich výstupy sloučit. Když aspoň jeden reaguje - někde v hlidaném úseku je překážka na kolejích.

Nevyžaduje odběr proudu, ani izolované úseky detekuje i odstavené vagony bez osvětlení, funguje i na analogových kolejištích s odepínáním napájeni. Nevýhodou je nutnost umístění vysílače a čidla do úrovně ložné plochy vozů, aby se zachytily i klanicové vozy, je složitější je zamaskovat.

Optické závory umožnují také detekovat úsek - například míří šikmo přes hlídaný úsek, nebo se použije dioda s větším úhlem vyzařování, ve větší vzdálenosti a několik spojených senzorů k pokrytí hlídané plochy.

O optických závorách viz také Detekce obsazení.

Reflexní (odrazové) senzory

Využívá se (ne)přítomnosti odrazu od vozidla, typicky od podvozku (senzor se montuje do kolejového svršku, mezi pražce). Opět se typicky používá IR světlo. Když je ve sledovaném prostoru překážka, IR světlo se odrazí do senzoru, ten sepne.

Typické je umístění mezi pražce, kde snímají podvozek vozidel. S použitím vhodného software, který zpracuje případné zákmity, prodlevy atd je lze použít k:

  • Zjištění přítomnosti vozidla nad přesným místem
  • Zjištění přejetí začátkem či koncem soupravy
  • Počítání náprav
  • Počítání vozidel

Příklady hotových zapojení nebo výrobků:

Magnetické senzory

Magnetické senzory vyžadují vybavení vozidel, která se mají detekovat magnetem - např. malým neodymovým knoflíkem. Senzor detekuje přítomnost magnetu ve své těsné blízkosti - detekuje tak přesnou polohu magnetem vyznačeného místa vozidla. Magnety lze umístit na začátek a konec soupravy, a tak zjistit kdy souprava přijela-odjela z daného místa.

Ale pozor při objíždění soupravy lokomotivou a obousmerném provozu: po objetí bude mít lokomotiva magnet na straně připojené soupravy, nikoliv na čele; stejně tak objetá souprava má magnet na (nyní) prvním vagónu.

Obvyklá konstrukce senzorů je pomocí

  • jazýčkových relé
  • Hallovy sondy

Oba prvky spínají el. obvod, další zpracování je pak záležitostí další elektroniky (např. DCC enkodéru zpětného hlášení)

Externí odkazy