IR Detektor S88/Údržba

Z ModelWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
IR detektor ukládá nastavení prametrů do EEPROM. Všechny změny, prováděné terminálem, se nikam samy nezapisují, po vypnutí napájení, nebo znovupřipojeni komunikačního kabelu proběhne reset Arduina, a obnoví se nastavení z EEPROM - změny se ztratí.

Pokud chceme změny trvale zapsat, použijeme příkaz

SAV

Data je nutné zálohovat, pro případ poškození detektoru, nebo upgrade: Uložená data jsou (většinou) chráněna kontrolním součtem. Pokud v další verzi dojde ke změně formátu dat, detektor po upgrade při startu vyhlásí chybu a stará data smaže - nastaví na výchozí hodnoty. Nastavení zálohujeme příkazem

DMP

který vypíše sadu příkazů. Ta, pokud se spustí na "čistém" dekodéru, nastavení obnoví. Doporučuji nastavující příkazy uložit na PC ve formě textového souboru, případně vytisknout a přiložit k desce IR detektoru.

Je-li třeba detektor restartovat, stači vypojit napájení, či použít příkaz

RST

Samotný reset však pouze obnoví nastavení z EEPROM. Data z EEPROM se vymažou po použití

CLR

Tento příkaz nastaví všechny parametry na výchozí hodnoty, zapíše je do EEPROM (čímž přemaže předchozí nastavení) a restartuje detektor.