IR Detektor S88/Kalibrace senzorů

Z ModelWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nastavení senzorů je možné provést i "poloautomaticky", pomocí kalibrace. Kalibrační proces ja navržený pro reflexní senzory; jde jej použít i v případě optické závory, ale nesmíte se dát zmást tím, co je "volné" a "obsazené". Kalibrace změří úroveň osvětlení při volném a obsazeném senzoru a (jednoduše) spočítá prahovou hodnotu. Pro většinu aplikací tato jednoduchá kalibrace postačí, doladění je možné přímo příkazem SEN

Kalibrace se spouští příkazem

CAL:číslo senzoru

Takže např. CAL:5 provede kalibraci senzoru č. 5. Po spuštění se vypíše:

Calibrating sensor #5: Measuring data on CLEAR

Nejprve se snímá senzor v neobsazeném stavu. Po určitou dobu se snímá úroveň okolního osvětlení, která pak poslouží jako základ pro měření. V této fázi na snímač nesmí dopadat světlo LEDky daného senzoru.

  • v případě odrazového senzoru nad snímačem nesmí být žádná překážka
  • pokud se kalibruje optická závora, pak naopak musí být paprsek přerušený

Po určité době se vypíše výzva

Calibration: empty read, low = 5, high = 50
Empty calibration complete, cover sensor and press ENTER to calibrate obstacle

Pro kontrolu je ve výpise uvedená nejmenší a největší naměřená intenzita osvětlení. Hodnoty by měly být max 50 nebo i méně. Teď se musí nad reflexní senzor nasunout vagón. V případě optické závory se naopak musí překážka před senzorem odstranit. Až potom zmáčknout ENTER, modul začne měřit intenzitu odraženého světla.

Během této fáze měření s reflexním senzorem je vhodné vagónem nad senzorem hýbat: různé části podvozku jako např. rozsochy, nebo osy náprav odrážejí světlo různě. Je důležité získat přibližnou nejmenší intenzitu odraženého světla, aby se překážka bezpečně rozpoznala.

Po uplynutí určité doby měření skončí a vypíše se pro kontrolu:

Calibration: occupied read, low = 200, high = 350, diff = 150
Sensor threshold: 140

Nová prahová hodnota se určí jako - nejnižší hodnota přijímaného signálu z LED minus 20% z (max - min) - nejméně však nejvyšší hodnota pro chybějící signál plus 40% z (max - min) - zobrazí se jako hodnota Sensor threshold

Jak bylo řečeno, kalibrace je navržená pro čidlo pracující s odraženým světlem. Pro čidlo pracující jako optická závora se musí tedy kalibrovat: - v první části s přerušeným paprskem - v druhé části buďto se zcela odkrytým paprskem, nebo částečně zakrytým (např. částečné přerušení čelem vagonu).

Nastavení jednotlivých čidel je možné si vypsat příkazem DMP