IR Detektor S88/Virtuální senzory

Z ModelWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Virtuální senzory jsou ve vývoji. Funkce IR dektoru mohou obsahovat chyby nebo nedodělky. Postupně odchytám na vlastním kolejišti...

Použití koncových senzorů

Některé řídící SW (např. RocRail) dokáží pracovat jen s jednoduchými senzory a reagují na stav "obsazeno". Proto se vyžaduje zapojení se 3 senzory,

Vjezd do úseku, proudový senzor reaguje
Souprava dojede na konec koleje, sepne optickou závoru
  • jedním senzorem (proudový úsekový) se indikuje příjezd do bloku (událost enter),
  • jiným senzorem (menší úsek na konci koleje, nebo bodový senzor) se indikuje že celý vlak je již na koleji (událost in).
  • při jízdě opačným směrem je třeba koncový senzor (3.) na opačném konci koleje

Tak RocRail pozná že je vlak možné bezpečně zastavit. Podobnou funkci u TrainControlleru plní markery. Koncové senzory mohou být bodové (závora, reflexní snímač, hallova sonda, ...) nebo úsekové (proudový senzor, indukční senzor, ...)

Optická závora použitá pro zastavení (např.) na pravém konci staniční koleje se dá využít zároveň jako senzor pro vjezd opačným směrem. Nehlídá se ale sepnutí senzoru (vlak začal najíždět do úseku), ale jeho uvolnění poté, co jej minul poslední vagon soupravy.

Virtuální senzor toto umožňuje a navenek se chová jako obyčejný senzor na sběrnici S88. Má na sběrnici S88 své unikátní číslo, a ve skutečnosti jen sleduje a vyhodnocuje stav skutečného senzoru - řídící software jej pak může běžným způsobem použít jako marker / událost. Pokud se použijí virtuální senzory, modul přidává na sběrnici S88 16 vstupů (8 skutečných senzorů a 8 virtuálních).

Příjezd soupravy na kolej
Mezera mezi vozidly nezpůsobí sepnutí virtuálního senzoru
Senzor-za-poslednim.png
Po průjezdu soupravy virtuální senzor sepne

Virtuální senzor sleduje jeden konkrétní skutečný senzor

  • Je v základním stavu nesepnutý
  • Je stále nesepnutý (navenek) ale "uvnitř modulu" se změní se na "aktivní", jakmile se skutečný senzor sepne.
  • Stane se "připravený", když se skutečný senzor uvolní. Stále nespíná, čeká se po nastavenou dobu (0,5 sec), zda se skutečný senzor opět neobsadí (příjezd dalšího vozu soupravy).
  • Sepne, když se skutečný senzor uvolní na déle, než nastavený čas
  • Stav obsazeno indikuje cca 0,3 sekundy (dá se změnit)-

Ve výsledku se dá virtuální senzor použít ke generování události in nebo jako stop marker v Train Controlleru. S pomocí virtuálních senzorů jde snížít na polovinu počet snímačů ve skrytém nádraži. Pozice zastavení v "nesprávném" směru nebude tak přesná, ale to právě ve skrytých nádražích tolik nevadí.

Virtuální senzory pro externí snímače

Protože modul "vidí" stav sběrnice S88 u následujících modulů, je možné virtuální senzor zřídit nejen pro snímače přímo připojené k modulu (ty jsou číslované 1-8), ale pro jakékoliv snímače, které jsou ke sběrnici S88 připojené až za modulem IR detektoru (ty mají čísla 8 - ...). I v takovém případě sleduje virtuální senzor své podkladové čidlo, tentokrát pomocí změn na sběrnici S88 a hlásí své vlastní změny. Touto fintou jde stvořit virtuální senzory pro snímače, které nejde nakonfigurovat přímo.

Výhoda této funkce je, že můžeme dodat "virtuální senzor" i pro čidla založená na jiném hardware. Například pro proudový detektor, kdy opuštění úseku (nikoliv vjezd) spustí akci. V závislosti na schopnostech řídícího software to může výrazně zjednodušit automatizaci.