Kalibrace lokomotiv - RocRail

Z ModelWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pokud chce uživatel automaticky řídit rychlost vlaků, například při přejezdu přes nechráněný železniční přejezd, nebo začít využívat automatické zastavování vlaků pomocí BBT, které je mnohem modelovější a přináší další možnosti, je vhodné, aby si nejdříve provedl kalibraci rychlosti jednotlivých lokomotiv.

Konfigurace kalibrace

Aby kalibrace fungovala, je nutno si nejdříve zvolit měřící kolej. Mějme příklad měřící koleje dle následujícího obrázku, která je osazena senzory pro zpětnou detekci S120, S118 a S115.

Rocrail - kolej pro měření rychlosti - schema.jpg

Definici koleje pro měření vyvoláte volbou v menu Seznamy -> Kolej pro měření rychlosti. Její definici v závislosti na schématu je pak vidět na dalším obrázku. V této chvíli ale neativujte vlastní kalibraci, viz červený rámeček. Tuto možnost využijeme později, až při vlastní kalibraci.

Definice koleje pro měření rychlosti lokomotivy


Nastavení lokomotivy pro kalibraci

Dalším krokem je doplnění informací ve vlastnostech lokomotivy na záložce Kalibrace. Zde je asi nejdůležitější zadání maximální konstrukční rychlosti lokomotivy, viz další obrázek. Tuto rychlost lze najít na internetu u popisu skutečné lokomotivy. Na této záložce je také možno definovat, jaké procento z CV5 (maximální rychlost) se přepíše do CV6 (rychlost při natavení ovladače na 50%). Doporučovaná hodnota je od 30% po 50%.

Nastavení parametrů kalibrace pro konkrétní lokomotivu.

Ještě jedna skutečnost je důležitá. Než začnete kalibrovat, zkontrolujte si, že u lokomotivy na záložce "Rychlosti" máte u maximální rychlosti nastaveno "100%", viz obrázek.

Nastavení rychlostí pro konkrétní lokomotivu.

Vlastní kalibrace

V tuto chvíli je možno začít kalibrovat. V okně pro definici koleje pro měření rychlosti, které opět vyvoláte volbou v menu Seznamy -> Kolej pro měření rychlosti,zatrhneme možnost Aktivovat a vybereme lokomotivu, kterou chceme kalibrovat a zvolíme Ok dle nám již známého obrázku:

Definice koleje pro měření rychlosti lokomotivy


Poté rozjedeme lokomotivu na maximální rychlost a lokomotivu necháme kroužit tak, aby opakovaně projížděla přes měřící kolej. Je potřeba jí nechat projet mnohokrát, dokud se hodnota CV5 nestabilizuje pro požadovanou maximální rychlost. Zde snad jen jedna malá poznámka. U jedné lokomotivy se při kalibraci stalo, že nastavení CV5 "skákalo" pořád nahoru a dolů a nechtělo se stabilizovat. Nebylo jasné, čím to bylo a tak u této lokomotivy bylo nakonec CV5 nastaveno ručně pomocí centrály.

UPOZORNĚNÍ!

Po kalibraci si nezapomeňte v definici koleje pro měření rychlosti opět kalibraci deaktivovat (odtrhnout možnost "Aktivovat"), jinak si budete vybranou lokomotivu kalibrovat naprosto nesmyslně třeba i přejezdem jiné lokomotivy přes měřící kolej.

Na závěr

Po kalibraci rychlosti lokomotivy je pak nutno nastavit jednotlivé rychlostí ve vlastnostech lokomotivy na záložce Rychlosti.