Spojování vodičů

Z ModelWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
  • Rozvodnicí rozumíme vzájemné propjení (více) vodičů; slouží pro vícečetné rozbočení napětí, napájení. Někdy jde použít i pro pasivní rozbočení řídícího / komunikačního signálu.
  • Spojka, svorkovnice spojuje (prodlužuje) pár vodičů. Svorky svorkovnice můžeme proklemovat - získáme vícečetné spojení vodičů, rozvodnici.

Způsoby spojování

WAGO svorky

Pružinové svorky, pro 2-8 vodičů (pro lanka jsem našel nanejvýš 5). Na rozdíl od šroubovacích zajišťuje pružina trvalý přítlak a tudíž dobrý kontakt. Dělají se ve formě vhodné pro drát a pro lanko (licnu) - zajištěné páčkou. Vodič je upevněný velmi pevně.

Též Wagovky, lustrsvorky. Pozor! Některé typy svorek jsou pouze pro jednorázové použití - spoj nelze jednoduše rozebrat.

WAGO svorka pro dráty
WAGO svorka pro licnu

Ekvipotenciální rozvodnice, nulové můstky

Opět z "elektrikářského" sortimentu, rozvodnice pro pospojování více vodičů. Vyrábí se zpravidla pro vodiče větších průřezů, v případě modelu bude nutné použít dutinky.

Nulový můstek

"Čokoláda"

Klasická elektrikářská svorkovnice, někdy též lustrová nebo lámací svorka. Své gastronomické pojmenování získala v minulosti, kdy byla vyráběna z tmavohnědého bakelitu a dala se v ruce lámat na menší části. Dnes obvykle plastová v různých barvách a průměrech otvorů. Vodiče jsou zajištěné šroubky, během času se mohou uvolnit a kontakt vodič-svorkovnice nemusí být dostatečný. Čokoláda zpravidla obsahuje jen šroubky bez přítlačné destičky (některé verze však mají mezi šroubkem a vodičem tenký plech)- ve svorce velkého průměru není zaručený přítlak a přichycení vodiče (dutinky), může být stále volná. Pro laněné vodiče je nutné použít dutinky, při přímém uchycení šroubem se jemná vlákna mohou přetrhnout a jiná nebudou mít dobrý kontakt se svorkou. Dráty můžeme použít přímo.

Propojení vodičů ke kolejovým úsekům

Proklemováním kontaktů získáme rozvodnici.

Čokoládová rozvodnice - horní kontakty jsou proklemované [1]

Pájené spojení

  • Napojení vodičů, pájený spoj samotný se zaizoluje smrštitelnou bužírkou, nebo elektrikářskou páskou.
  • Odbočky z hlavního rozvodu. Hlavní vodič je průběžný, v místě odbočky odizolovaný. Odbočené místo je vhodné izolovat.
  • Rozvodnice pájením ke společnému vodiči, nebo vodivé desce - např. ústřižek cuprextitu

Měděnou vrstvu je možné dělit pilníkem na oddělené segmenty - na jednom pásku jde spojovat i více nezávislých obvodů. Náklady na výrobu jsou nejnižší, nevyžaduje žádné součástky.

Nevýhody:

  • nemožnost rychlého rozpojení, například při hledání zkratu - vodiče se musejí odpájet.
  • měď se při vyšší teplotě rozpouští v cínu a vzniká nepříliš kvalitní slitina mezi mědí, bronzem a cínem (metalurgové by to popsali lépe). Cín má horší vodivost než měď a rychleji degraduje.
  • dochází k lokálnímu ohřevu pájeného vodiče a to vede ke zménám jeho struktury, ta nejpodstatnější změna je, že vodič těsně za místem pájení křehne.

Svorkovnice do DPS

Prostým připájením svorkovnice do DPS ke kuprextitovému pásku získáme rozvodnici. Zpravidla obsahují přítlačnou destičku, takže svorka dobře sevře i vodič-lanko. Na rozdíl od pájeného spoje je možné vodiče rychle odpojit a opět připojit. Svorkovnice můžeme spojovat do řad, na cuprextitu vytvářet skupiny pospojovaných svorek aj. Svorkovnice se vyrábějí v několika barvách (modrá, zelená, červená, černá) a pro různé průřezy vodičů. V jedné svorce jde spojit i více vodičů.

Rozvodnice J/K pro digitál
Rozvodnice na DPS

Doporučení

  • Kolejové úseky napojujte ke zdroji napájení (páteřní rozvod, detektor) rozebíratelným způsobem. V případě zkratu půjde úsek dočasně odpojit
  • Totéž platí pro napojování výhybek, kdy může být nutné kvůli závadě na mechanice výhybku demontovat a opravit. Více než u kolejí hrozí záměna napájení a následné hledání zkratu.