Detekce Polohy: Porovnání verzí

Z ModelWiki
(Založena nová stránka s textem „Detekce polohy má za cíl reagovat na změnu v "přesně" určeném místě, například zjistit přejíždějící vozidlo těsně před námezníkem, kd…“)
(Žádný rozdíl)

Verze z 2. 8. 2020, 20:27

Detekce polohy má za cíl reagovat na změnu v "přesně" určeném místě, například zjistit přejíždějící vozidlo těsně před námezníkem, kdy už je nejvyšší čas soupravu ihned zastavit.

Detekci polohy můžeme pořídit pomocí skutečných senzorů (viz dále), nebo i pomocí Detekce obsazení s tím, že Řídící software po obsazení úseku (např. vjezdu soupravy do kolejového obvodu) vypočítá s pomocí známé (nastavené, kalibrované) rychlosti soupravy za jak dlouho dosáhne souprava předepsaného místa - a pak "sepne". Softwarový mechanismus je u každého řídícího software jiný - viz příslušné wiki stránky a/nebo manuál.