Přehled Dekodérů Servo

Z ModelWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Seznam různých dekodérů servo, pořadí je náhodné. Pokud je zapotřebí přidat k nějakému odkazu další informace, je třeba založit novou stránku, a přiřadit jí kategorii Dekodéry příslušenství

Klíčovým údajem je způsob ovládání při provozu. Některé dekodéry přijímají pokyny z kolejového rozvodu DCC. LocoNetí dekodéry přijímají pokyny ze samostatné sběrnice LocoNet, oddělené od trakce. Pokud řídíte příslušenství pomocí DCC, a centrála nemá podporu LocoNet, nemůžete použít dekodéry LocoNet. Proto jsou tyto dva světy v samostatných sekcích.

Vlastnosti všeobecně

Dekodérů pro modelářská serva je mnoho druhů a fungují nejrůznějším způsobem. Některé jsou jednoduché, specializované čistě pro ovládání servo motorků. Jiné umějí třeba i nastavovat cesty - jedním pokynem změnit polohu více servo přestavníků. Vypíchnu vlastnosti, které je dobré při výběru dekodéru pro serva sledovat.

Nastavení výchylky od-do

Servo se polohuje (přibližně) v uhlech 0-180 stupňů. Jednoduché servo dekodéry umožňují pouze nastavit velikost výchylky, servo se pak vždy pohybuje v rozsahu 0-výchylka. Lepší dekodéry umožňují nastavit výchylku od-do. Ideálni je, pokud je možné nastavit výchylku i obráceně (tedy do číselně menší než od) - pouhým nastavením dekodéru se pak dá kompenzovat různé natočení serva někdy vynucené prostorem k dispozici.

Reverz

Obrácené ovládání serva. Dekodéry s nastavitelnou výchylkou mohou umožňovat nastavit obě polohy zvlášť - nastavení se přizpůsobí montáži. Výhodné, pokud je nutná montáž serva tak, že přehazuje výhybku "obráceně".

Oddělené napájení

Napájení servo motorků může být oddělené od rozvodu DCC. Zvlášť levnější čínská serva berou při pohybu poměrně mnoho proudu, a ubírají tím z boosteru či centrály proud použitelný pro "užitečnou zátěž" (lokomotivy, vagony). Některé dekodéry s odděleným napájením nedokáží potvrzovat, a tedy nepodporují čtení CV pomocí DCC.

Potlačení cukání

Některé (zvlášť levnější, analogové) při zapnutí napájení cuknou pákou serva, směrem k úhlu 0. Není to záležitost dekodéru, chovají se tak i při prostém připojení napájecího napětí. Některé dekodéry toto cuknutí dokáží potlačit, například postupným náběhem napájecího napětí, kdy elektronika serva vytačí např. s 3,3V, zatímco motorek se pořádně rozpohybuje až při cca 4-5V. Obecně je těžké cukání potlačit zcela, zejména u levných Čínských serv.

Čtení CV

Při připojení dekodéru na kontakty programovací koleje je možné přečíst obsahy CV. Čtení může probíhat pomocí POM a RailCom. U dekodérů, které neumějí potvrzovat (číst CV) hlasí centrála chyby při programování - můžeme ignorovat, centrála jen nedostává potvrzení přijetí příkazu.

Alterativní SW

Dekodéry s otevřeným návrhem umožňují přehrát software v řídícím CPU; výměnou se pak mění vlastnosti servo dekodéru. Jiné dekodéry mohou podporovat alespon SW upgrade na (uzavřený) software výrobce.

Spínané výstupy, přepínání polarity

Dekodér může podle polohy serva spínat přídavný výstup - dá se použít pro ovládání relé přepínajícího kovovou srdcovku, případně může dekodér přímo relé obsahovat. Někdy může dekodér přímo už relé obsahovat a může přepínat polaritu přímo. Je uvedeno v kolonce výstupů resp. poznámce.

Programování POM

Prakticky všechy dekodéry umožňují programování na programovací koleji, což znamená, že se při nastavování dekodéru přepojit vodiče tak, aby na vstup dekodéru vedl výstup programovací koleje, nikoliv bězný DCC kolejová okruh. Zároveň je nutné dekodér odpojit od zbytku DCC, aby se nepřeprogramovala i jiná zařízení. Programování v režimu POM umožní dekodér programovat kdykoliv, bez drátování. Pozor - některé dekodéry "domácí výroby" mohou být tak jednoduché, že se nedokáží programovat "online" vůbec, parametry se musejí zapsat do EEPROM mikroprocesoru. Jejich reálná použitelnost v kolejišti je tím dost omezená.

  • Kolej: programování na programovací koleji: je nutné dekodér přepojit na příslušný výstup centrály
  • POM: programování na hlavní koleji
  • LocoNet: nastavování pomocí LocoNet promenných
  • "-": neumí se programovat

Aplikace k programování

Dekodéry mohou mít "zvláštní aplikaci" ke svému programování, nebo k ovládání. Klasické DCC (dají-li se programovat alespoň z programovací koleje) nebo LocoNet dekodéry se vždy dají nastavovat pomocí ručního ovladače, nebo obecnými DCC/LocoNet aplikacemi jako TrainProgrammer, DecoderPro, nebo RocRail. V kolonce programování mají uvedeno název aplikace, podrobnosti vždy viz návod

Přehled dekodérů

Tovární výrobky - DCC

Servodekodéry se ovládájí protokolem DCC, jsou připojené k rozvodu napájejícím koleje, případně k samostatnému Boosteru. Nedokáží (typicky) komunikovat obousměrně (viz Tovární výrobky - LocoNet)

Výrobek Výrobce Cena (8/2021) Počet servo Cena / servo (2021) Nastavení 2 výchylek Reverz Oddělené napájení Potlačení "cukání" Programování Čtení CV Přímé ovládání Stavění cest Spínané výstupy Prodejce / odkazy Poznámky
Dekodér 8x servo, verze 4.0. DCC Doma 320 8 40 Ano Ano Ano Ano Kolej Možné Ne Ne Ne
SwitchPilot Servo 3 ESU 1399 8 175 Ano Ano Ano ? Kolej, POM, ESU ECoS RailCom Připojitelná tlačítka Ne 4
Digi-cz 294 DIGI-CZ 290 4 72 Ano Ano Základnová stanice Ne Kolej Přepojení Ne Ne Ne
DR4024 Digikeijs 589 4 147 Ano Ano Ano ? Kolej, POM Ano Ne Ne 4 Adigital, s.r.o.
Servopohon AL Chladiče 440-600 2 220-300 Ano Ano Ano Rozebrání serva Kolej Ne Ano Ne Ano + polarita Nastavování výchylek tlačítky, neumí pomocí CV ??

Tovární výrobky - LocoNet

O LocoNetu toho moc nevím, doufám že někdo zdatnější doplní další odkazy, výrobky, informace. Zatím je zde jen dekodér MGP, ke kterému ale hlavní propagátor odmítl doplnit informace - neověřeno'

Výrobek Výrobce Cena (8/2021) Počet servo Cena / servo (2021) Nastavení 2 výchylek Reverz Oddělené napájení Potlačení "cukání" Programování Přímé ovládání Stavění cest Spínané výstupy Prodejce / odkazy Poznámky
Servodecoder 5 MGP (Švédsko) 817 5 163 Ano Ano Ano ? LocoNet, Android app Připojitelná tlačítka, vstupy snímačů Ano Ano + polarita ADigital s.r.o.

Diskusní fórum

Přepínání polarity, hlášení obsazení (ne detekce), řízení balonové smyčky, kaskádové cesty
  • Komponenty MGP na požádání doveze firma ADigital s.r.o., za kterou HonzaM vystupuje, ale HonzaM v žádném případě není prodejce, a příspěvky o MGP na diskusním fóru v žádném případě nejsou marketing (text opraven po výslovném upozornění HonzyM, že není prodejcem). Kontakt viz diskusní fórum

Domácí výroba

Servodekodéry určené pro domácí ruční výrobu. Prozatím obsahuje jen DCC dekodéry

Dekodéry Paco Cañada

Hodně DIY dekodérů vychází ze společných základů (díky, Paco Cañada !). Většinou zachovávájí funkce pinů procesoru, lze tak měnit firmware podle požadovaných funkcí !

Tyto dekodéry:

  • nemají přímé vstupy ani spínané výstupy
  • nemají pokročilé funkce
Nazev / odkaz Počet servo Nastavení 2 výchylek Reverz Oddělené napájení Potlačení "cukání" Programování Čtení CV Samovýroba - Licence Poznámky
J. Fučík, dekodér modelářských servo 4 ANO ANO Základnová stanice ne Kolej ANO N/A Autor znepřístupnil ovládací SW, novější (pokročilejší) verze pouze pro prodej.
DCC Koleje, dekodér pro modelářská serva 8-16 Možné Možné ANO ne Kolej Po přepojení přívodů GPL Nastavení 2 poloh je možné s alt. SW. J.Fučíka.
Pater: servo dekodéry 4 Možné Možné ANO ANO Kolej Po přepojení přívodů Nekomerční Potlačí škubnutí serv při zapnutí
Hybrid DCCKoleje a Pater 8 Možné Možné ANO ANO Kolej Po přepojení přívodů GPL Humpolácká syntéza 2 zapojení

Pozor - ačkoliv dekodéry většinou neumějí číst CV (vyjma Šídlova dekodéru níže), lze je zapojit tak, aby se CV číst data - viz Hybrid DCCKoleje a Pater

Poznámky:

  • Základnová stanice je samostatná deska s regulátorem napětí, která může napájet nekolik desek servodekodérů. Napájení může být jak z DCC rozvodu tak externí.

Firmware

Firmware pro dekodéry z rodiny Paco Cañada:

Firwmare J.Fučíka umožňuje navíc:

  • nastavení počáteční a koncové výchylky.
  • posílá určitý počet pulzů po dosažení pozice - ustálení serva na dané pozici (možné překmity při velké rychlosti).

Tento firmrware je z autorových stránek ale již nepřístupný; odkaz výše směřuje do web archivu.

Ostatní

Název / odkaz Platforma / MCU Počet servo Nastavení 2 výchylek Reverz Oddělené napájení Potlačení "cukání" Programování Čtení CV Přímé ovládání Stavění cest Spínané výstupy Samovýroba - Licence Poznámky
Petr Šídlo: dekodér pro 15 servo Arduino 15 ANO ANO ANO Částečně Kolej ANO - - - GPL Dekodér zapíná serva vždy před pohybem, nepatrně cuknou.
Digital Bahn SAnD-4 PIC 16F684 4 ANO ANO ANO ? Hex Manipulator - - - Přepínací relé (polarizace) Public domain ? Nastaveni jen prepisem FLASH v programátoru PIC. Nastavení rychlostní křivky, opakování
Mini dekodér - 1 ? ? ANO ? Hex manipulator - ANO - - Public Domain ? Nastaveni jen prepisem FLASH v programátoru PIC. Nastavení rychlostní křivky, opakování
Přestavník do serva Attiny25 1 - - - ANO Kolej ? - - - ???

Další přehledové stránky