Detekce obsazení: Porovnání verzí

Z ModelWiki
(Principy detekce)
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 6: Řádek 6:
  
 
=== Proudové detektory ===
 
=== Proudové detektory ===
Pracují na principu zjištění odebíraného proudu v úseku. K zjištění vozidla tak potřebují aby vozidlo odebíralo aspoň minimální proud. Nejjednodušší detektory pracují na principu [http://lokopin.wz.cz/digital/detektory.htm#DO úbytku proudu] na nějakém měřicím prvku:
+
Pracují na principu zjištění odebíraného '''proudu v úseku.''' K zjištění vozidla tak potřebují aby vozidlo odebíralo aspoň minimální proud. Neumožňují přesnější '''detekci polohy''', indikuji jen že "v úseku někde neco je". Obslužný software však může vyhodnotit aktivaci úseku v souvislosti se stavy okolních úseků jako pohyb soupravy přes jejich hranici - případně dopočitat podle nastavené rychlosti polohu, např. pro účely zastavení na stanovené pozici.
 +
 
 +
Nejjednodušší detektory pracují na principu [http://lokopin.wz.cz/digital/detektory.htm#DO úbytku proudu] na nějakém měřicím prvku:
 
* Dioda, usměrňovací můstek
 
* Dioda, usměrňovací můstek
 
* Odpor
 
* Odpor
Řádek 32: Řádek 34:
 
=== Optické závory ===
 
=== Optické závory ===
 
Optická závora je pár LED - fototranzistor / fotoodpor / PIN dioda, obvykle používá infračervené světlo. Závoru je možné provést tak, že míří přes hlídaný úsek, '''nejlépe šikmo''' tak, aby překážka v úseku (vozidlo) přerušilo paprsek a způsobilo signál obsazení úseku. Je možné použít několik detektorů a jejich výstupy sloučit. Když aspoň jeden reaguje - někde v hlidaném úseku je překážka na kolejích.
 
Optická závora je pár LED - fototranzistor / fotoodpor / PIN dioda, obvykle používá infračervené světlo. Závoru je možné provést tak, že míří přes hlídaný úsek, '''nejlépe šikmo''' tak, aby překážka v úseku (vozidlo) přerušilo paprsek a způsobilo signál obsazení úseku. Je možné použít několik detektorů a jejich výstupy sloučit. Když aspoň jeden reaguje - někde v hlidaném úseku je překážka na kolejích.
 +
 +
Optické závory '''umožnují přesnou detekci polohy''' (v závislosti na montáži).
  
 
'''Nevyžaduje odběr proudu''', ani izolované úseky detekuje i odstavené vagony bez osvětlení, funguje i na analogových kolejištích s odepínáním napájeni.
 
'''Nevyžaduje odběr proudu''', ani izolované úseky detekuje i odstavené vagony bez osvětlení, funguje i na analogových kolejištích s odepínáním napájeni.
  
 
Nevýhodou je nutnost umístění vysílače a čidla do úrovně ložné plochy vozů, aby se zachytily i klanicové vozy, je složitější je zamaskovat.
 
Nevýhodou je nutnost umístění vysílače a čidla do úrovně ložné plochy vozů, aby se zachytily i klanicové vozy, je složitější je zamaskovat.
 +
 +
== Reflexní (odrazové) senzory ==
 +
Využívá se (ne)přítomnosti odrazu od vozidla, typicky od podvozku (senzor se montuje do kolejového svršku, mezi pražce), nebo korby / nástavby (senzor se montuje např. do blízkého domku apod). Opět se typicky používá IR světlo. Když je ve sledovaném prostoru překážka, IR světlo se odrazí do senzoru, ten sepne.
 +
 +
Typické je umístění mezi pražce, kde snímají podvozek vozidel. S použitím vhodného software, který zpracuje případné zákmity, prodlevy atd je lze použít k:
 +
* Zjištění přítomnosti vozidla nad přesným místem
 +
* Zjištění přejetí začátkem či koncem soupravy
 +
* Počítání náprav
 +
* Počítání vozidel
 +
 +
== Magnetické senzory ==
 +
Magnetické senzory vyžadují vybavení vozidel, která se mají detekovat magnetem - např. malým neodymovým knoflíkem. Senzor detekuje přítomnost magnetu ve své těsné blízkosti - '''detekuje tak přesnou polohu''' magnetem vyznačeného místa vozidla. Magnety lze umístit na začátek a konec soupravy, a tak zjistit kdy souprava přijela-odjela z daného místa.
 +
 +
Ale pozor při objíždění soupravy lokomotivou a obousmerném provozu: po objetí bude mít lokomotiva magnet na straně připojené soupravy, nikoliv na čele; stejně tak objetá souprava má magnet na (nyní) prvním vagónu.
 +
 +
Obvyklá konstrukce senzorů je pomocí
 +
* jazýčkových relé
 +
* Hallovy sondy
 +
Oba prvky spínají el. obvod, další zpracování je pak záležitostí další elektroniky (např. DCC enkodéru zpětného hlášení)
  
 
== Problémy s detekcí obsazení ==
 
== Problémy s detekcí obsazení ==

Verze z 2. 8. 2020, 19:18

Detekce obsazení má za úkol informovat centrálu, ovládací pult, strojvedoucího atd. o přítomnosti vlaku nebo vozidla v kolejovém úseku. Nejedná se o detekci polohy, cílem není určit přesné místo, ale naopak zda je kolejový úsek volný (je možné jím vést vlak) nebo obsazený. Výsledek detekce obsazení se může zobrazovat (na displeji, LED indikátory, ...) ale samotná technologie detekce zobrazování neřeší.

Provedení detektorů se liší pro analogová a digitální kolejiště, principy jsou však obdobné (pokud je možné je využít)

Principy detekce

Proudové detektory

Pracují na principu zjištění odebíraného proudu v úseku. K zjištění vozidla tak potřebují aby vozidlo odebíralo aspoň minimální proud. Neumožňují přesnější detekci polohy, indikuji jen že "v úseku někde neco je". Obslužný software však může vyhodnotit aktivaci úseku v souvislosti se stavy okolních úseků jako pohyb soupravy přes jejich hranici - případně dopočitat podle nastavené rychlosti polohu, např. pro účely zastavení na stanovené pozici.

Nejjednodušší detektory pracují na principu úbytku proudu na nějakém měřicím prvku:

 • Dioda, usměrňovací můstek
 • Odpor

Nevýhodou je pak snížené napětí v napájeném úseku. Např. pokud použijeme detektor s Gratzovým usměrňovacím můstkem, bude v detekovaném úseku napětí o cca 1.4V nižsí než nominální napětí zdroje. Doporučuje se upravit napájení úseků bez detekce tak, aby bylo napětí co nejvíc podobné - jinak může dojít k chybnému vyhodnocení úseku jako volného. Možné je také zrychlení / zpomalení na hranici detekovaného úseku kvůli rozdílnému efektivnímu napětí.

Složitější detektory pak mohou obsahovat elektroniku pro potlačení zákmitů. Proudové detektory vyžadují vytvoření izolovaných úseků

 • V digitálním kolejišti vždy hnací vozidlo proud odebírá, a koleje jsou neustále připojené k napájení.
 • V analogovém kolejišti nejde (bez dalšího) použít pro soupravy stojící na odpojených úsecích.

Aby detekoval samostatné vagony, ne hnací vozidla, musí vagon(y) odebírat proud větší, než je citlivost detektoru. Měly by tedy obsahovat

 • [digi] Funkční dekodér
 • Osvětlení
 • Kolečka opatřená odporovým lakem,
 • Jiný prvek, které odebírá proud (nejčastěji odpor - rezistor).

Reference:

Proudové indukční detektory

Pracují na principu indukce v cívce; nesnižují napětí v napájecím okruhu a poskytují galvanické oddělení vlastního detektoru a napájení vozidel. Proudové detektory vyžadují vytvoření izolovaných úseků

Podobně jako proudové detektory vyžadují odběr proudu vozidly. Není možné použít pro analogovou trakci - vyžaduje střídavý proud.

Optické závory

Optická závora je pár LED - fototranzistor / fotoodpor / PIN dioda, obvykle používá infračervené světlo. Závoru je možné provést tak, že míří přes hlídaný úsek, nejlépe šikmo tak, aby překážka v úseku (vozidlo) přerušilo paprsek a způsobilo signál obsazení úseku. Je možné použít několik detektorů a jejich výstupy sloučit. Když aspoň jeden reaguje - někde v hlidaném úseku je překážka na kolejích.

Optické závory umožnují přesnou detekci polohy (v závislosti na montáži).

Nevyžaduje odběr proudu, ani izolované úseky detekuje i odstavené vagony bez osvětlení, funguje i na analogových kolejištích s odepínáním napájeni.

Nevýhodou je nutnost umístění vysílače a čidla do úrovně ložné plochy vozů, aby se zachytily i klanicové vozy, je složitější je zamaskovat.

Reflexní (odrazové) senzory

Využívá se (ne)přítomnosti odrazu od vozidla, typicky od podvozku (senzor se montuje do kolejového svršku, mezi pražce), nebo korby / nástavby (senzor se montuje např. do blízkého domku apod). Opět se typicky používá IR světlo. Když je ve sledovaném prostoru překážka, IR světlo se odrazí do senzoru, ten sepne.

Typické je umístění mezi pražce, kde snímají podvozek vozidel. S použitím vhodného software, který zpracuje případné zákmity, prodlevy atd je lze použít k:

 • Zjištění přítomnosti vozidla nad přesným místem
 • Zjištění přejetí začátkem či koncem soupravy
 • Počítání náprav
 • Počítání vozidel

Magnetické senzory

Magnetické senzory vyžadují vybavení vozidel, která se mají detekovat magnetem - např. malým neodymovým knoflíkem. Senzor detekuje přítomnost magnetu ve své těsné blízkosti - detekuje tak přesnou polohu magnetem vyznačeného místa vozidla. Magnety lze umístit na začátek a konec soupravy, a tak zjistit kdy souprava přijela-odjela z daného místa.

Ale pozor při objíždění soupravy lokomotivou a obousmerném provozu: po objetí bude mít lokomotiva magnet na straně připojené soupravy, nikoliv na čele; stejně tak objetá souprava má magnet na (nyní) prvním vagónu.

Obvyklá konstrukce senzorů je pomocí

 • jazýčkových relé
 • Hallovy sondy

Oba prvky spínají el. obvod, další zpracování je pak záležitostí další elektroniky (např. DCC enkodéru zpětného hlášení)

Problémy s detekcí obsazení

Zákmity

Při zjišťování přítomnosti soupravy může dojít k "zákmitům" nezávisle na technologii detektoru. Buď se jedná o falešnou detekci že je vozidlo přítomno (vysoká citlivost detektoru, například) nebo naopak o chybné vyhodnoceni že je kolej volná (např. při mžikovém přerušení odběru proudu na nečistotách).

Zákmity jsou zvlášť nepříjemné, je-li na detekci obsazení navazáný jiný prvek - např. stažení závor, shození návěstidel na "stůj" apod.

Řešení:

 • pokud detektor umožňuje, nastavit hysterezi, pozdržení změny stavu apod.
 • nastavení zpoždění detekce v ovládacím SW


Indukce na souběžných vodičích

U proudových detektorů může při souběhu párů J-K může dojít k falešné detekci kvůli indukci ovlivňující souběžné vodiče. Proudové detektory jsou citlivé a detekují proud v řádu mA. Řešením je vést k jednotlivým úsekům ve svazku jen vodiče z detektoru obsazení, vodiče napájející nepřerušovanou kolejnici pak vést tak, aby se se svazkem co nejméně křížily.

Reference: Diskuze: Proudový detektor

Svod, kapacita

Vlivem vlhkosti, např. ve štěrkovém loži může dojít k elektrickému propojení kolejnic sice s velkým odporem, přesto však s proudem, na který detektor už reaguje.

Byla take vyslovena teorie, ze se koleje mohou chovat jako kondenzator se vzduchovym dielektrikem - za pruchodu minimalniho proudu, ktery je obvykle pod hranici citlivosti detektoru.

Řešení:

Reference:

Konkrétní výrobky a zapojení

Analogová kolejiště

Proudové detektory:

Digitální kolejiště

Proudové detektory:

Indukční detektory:

Externí odkazy