Přehled Dekodérů Servo

Z ModelWiki

Seznam různých dekodérů příslušenství, pořadí je náhodné. Pokud je zapotřebí přidat k nějakému odkazu další informace, je třeba založit novou stránku, a přiřadit jí kategorii Dekodéry příslušenství

Všeobecně

Dekodérů pro modelářská serva je mnoho druhů a fungují nejrůznějším způsobem. Některé jsou jednoduché, specializované čistě pro ovládání servo motorků. Jiné umějí třeba i nastavovat cesty - jedním pokynem změnit polohu více servo přestavníků. Vypíchnu vlastnosti, které je dobré při výběru dekodéru pro serva sledovat.

Nastavení výchylky od-do

Servo se polohuje (přibližně) v uhlech 0-180 stupňů. Jednoduché servo dekodéry umožňují pouze nastavit velikost výchylky, servo se pak vždy pohybuje v rozsahu 0-výchylka. Lepší dekodéry umožňují nastavit výchylku od-do. Ideálni je, pokud je možné nastavit výchylku i obráceně (tedy do číselně menší než od) - pouhým nastavením dekodéru se pak dá kompenzovat různé natočení serva někdy vynucené prostorem k dispozici.

Reverz

Obrácené ovládání serva. U dekodérů s nastavitelnou výchylkou se používá rozsah, kdy je do číselně menší než od.

Oddělené napájení

Napájení servo motorků může být oddělené od rozvodu DCC. Zvlášť levnější čínská serva berou při pohybu poměrně mnoho proudu, a ubírají tím z boosteru či centrály proud použitelný pro "užitečnou zátěž" (lokomotivy, vagony).

Potlačení cukání

Některé (zvlášť levnější, analogové) při zapnutí napájení cuknou pákou serva, směrem k úhlu 0. Není to záležitost dekodéru, chovají se tak i při prostém připojení napájecího napětí. Některé dekodéry toto cuknutí dokáží potlačit, zpravidla postupným náběhem napájecího napětí, kdy elektronika serva vytačí např. s 3,3V, zatímco motorek se pořádně rozpohybuje až při cca 4-5V.

Čtení CV

Při připojení dekodéru na kontakty programovací koleje je možné přečíst obsahy CV.

Alterativní SW

Dekodéry s otevřeným návrhem umožňují přehrát software v řídícím CPU; výměnou se pak mění vlastnosti servo dekodéru.

Přehled dekodérů

Tovární výrobky

Domácí výroba

Servodekodéry určené pro domácí ruční výrobu

Odvozeniny dekodéru Paco Cañady

Následující servodekodéry vycházejí z návrhu Paco Cañady. Protože zachovávají použití pinů řídícího procesoru, je možné v nich používat / vyměňovat firmware podle požadovaných funkcí.

Odkaz Počet servo Nastavení 2 výchylek Reverz Oddělené napájení Potlačení "cukání" Čtení CV Samovýroba - Licence Poznámky
J. Fučík, dekodér modelářských servo 4 ANO ANO ne ne ANO N/A Autor znepřístupnil ovládací SW, novější (pokročilejší) verze pouze pro prodej.
DCC Koleje, dekodér pro modelářská serva 8-16 Možné Možné ANO ne ne GPL Nastavení 2 poloh je možné s alt. SW. J.Fučíka.
Pater: servo dekodéry 4 Možné Možné ANO ANO Ne Nekomerční Úpravy původního zapojení Paco Cañady

Firmware pro dekodéry:

Firwmare J.Fučíka umožňuje navíc:

  • nastavení počáteční a koncové výchylky.
  • posílá určitý počet pulzů po dosažení pozice - ustálení serva na dané pozici (možné překmity při velké rychlosti).

Tento firmrware je z autorových stránek ale již nepřístupný; odkaz výše směřuje do web archivu.

Arduino

Odkaz Počet servo Nastavení 2 výchylek Reverz Oddělené napájení Potlačení "cukání" Čtení CV Samovýroba - Licence Poznámky
Petr Šídlo: dekodér pro 15 servo ANO ANO ANO ANO Částečně ANO GPL Dekodér zapíná serva vždy před pohybem, nepatrně cuknou.

Další přehledové stránky